• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Fransızca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
change /şaÅ„j / nm değişme, değiştirme; değiş tokuş; kambiyo; sarraflık bureau de change de monnaie döviz bürosu donner le change aldatmak, oyun etmek prendre le change aldatılmak, oyuna gelmek
libre /libr(õ) / adj erkin, özgür, hür, serbest; bağımsız, müstakil; rahat; boş à l'air libre açıkta, dışarıda avoir le champs libre istediği gibi davranabilmek, karışanı görüşeni olmamak libre arbitre özgür irade libre concurrence serbest pazar ekonomisi libre de -den uzak, yakasını sıyırmış libre entreprise serbest girişim papier libre damgasız kâğıt place libre boş yer vers libre özgür koşuk, serbest nazım
libre-échange /libreşańj / nm serbest mübadele
libre-échangiste /libreşańjist(ő) / adj+nmf serbest mübadeleci
libre-penseur , euse/librõpañsör, öz / nmf özgür düşünür
libre-service /librõservis / nm selfservis
à l'air libre açıkta, dışarıda
avoir du temps de libre boş vakti olmak
avoir le champs libre istediği gibi davranabilmek, karışanı görüşeni olmamak
bureau de change döviz bürosu
bureau de change de monnaie döviz bürosu
cours de change döviz kuru
donner le change aldatmak, oyun etmek
donner le change à kandırmak, aldatmak
donner libre champs serbest bırakmak
espace libre açık alan
lettre de change çek, senet, poliçe
libre arbitre özgür irade
libre concurrence serbest pazar ekonomisi
libre de den uzak, yakasını sıyırmış