• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Fransızca » Türkçe Yukarı
garde /gard(õ) / nf koruma, saklama; muhafız birliği; bekçilik; himaye; nöbet * nm nöbetçi, muhafız, gardiyan * nf hastabakıcı de garde nöbetçi être sur ses gardes sakınmak garde du corps koruma görevlisi garde champêtre kır bekçisi garde forestier orman bekçisi, korucu garde à vue gözaltı garde à vous hazır ol komutu Garde des Sceaux Adalet Bakanı garde noble papanın muhafız birliği n'avoir garde de niyeti olmamak pages de garde kitapların başında ve sonunda boş bırakılan sayfalar poste de garde nöbetçi kulübesi mettre en garde uyarmak monter la garde nöbet tutmak prendre garde à -e dikkat etmek

Fransızca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
arrière-garde /aryer gard / nf artçı
avant-garde /avañgard(õ) / nf öncü
garde-barrière (pl gardes-barrière(s)) /gardõbaryer / nmf (demiryolu) geçit bekçisi, hat bekçisi
garde-boue /gardõbu / nm inv (tekerlekte) çamurluk
garde-chasse /gardõşas / nm av bekçisi
garde-côte /gardõkot / nm kıyı karakol gemisi
garde-feu /gardõfö / nm inv ocak siperi
garde-fou /gardõfu / nm (köprüyol kenarında) korkuluk
garde-malade (pl gardes-malades) /gardõmalad / nf hastabakıcı
garde-manger /gardõmañje / nm inv teldolap
garde-meuble /gardõmöbl(õ) / nm eşya odası
garde-nappe /gardõnap / nm nihale
garde-pêche /gardõpeş / nm inv balık avı bekçisi
garde-robe /gardõrob / nf giysi dolabı, gardırop
garde-voie /gardõvua / nm demiryolu bekçisi, hat bekçisi
garde-vue /gardõvu / nm güneş siperi, güneşlik
arrière-garde [la] artçı
avant-garde [la] öncü
chien de garde bekçi köpeği
corps de garde karakol