• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Fransızca » Türkçe Yukarı
hors /'or / prép -dışında; -den başka, hariç être hors de soi kendini kaybetmek être hors de prix çok pahalı olmak hors de dışında, dışına hors de combat sakat, malul hors ligne çok üstün hors pair eşsiz
hors dışında; -den başka, hariç

Fransızca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
hors-bord /'orbor / nm sürat motoru
hors-concours /'orkoñkur / nm yarışma dışı
hors-d'ìuvre /'ordövr(õ) / nm çerez, meze, ordövr
hors-jeu /'orjö / nm inv ofsayt
hors-la-loi /'orlalua / nm inv yasadışı adam, kanun kaçağı
hors-taxe /ortaks / adj KDVsiz; gümrüksüz
hors-texte /'ortekst(õ) / nm inv metin dışı resim
être hors de prix çok pahalı olmak
être hors de soi kendini kaybetmek
hors d'haleine soluk soluğa, nefes nefese
hors d'usage hizmet dışı, kullanımdan kalkmış
hors de dışında, dışına
hors de combat saf dışı
hors de prix fahiş fiyatlı
hors de propos vakitsiz, gereği yokken, damdan düşer gibi
hors de question söz konusu olamaz
hors ligne çok üstün
hors pair eşsiz
hors série alışılmadık
hors service hizmet dışı, bozuk