• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Fransızca » Türkçe Yukarı
sous l'empire de etkisiyle

Fransızca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
sous /su / prép altına, altında, altından sous la pluie yağmurda sous le soleil güneşin altında sous mes yeux gözlerimin önünde sous terre yeraltı sous main el altından, gizlice sous peu az sonra
sous- /su / préf alt, eksik, az
sous-alimenté , e/suzalimañte / adj yetersiz beslenmiş
sous-bois /subua / nm inv ağaç altı bitkisi
sous-catégorie /sukategori / nf altulam, alt kategori
sous-chef /suşef / nm başkan yardımcısı
sous-classe /suklas / nf alt sınıf
sous-comité /sukomite / nm altkurul
sous-commission /sukomisyoñ / nf alt komisyon
sous-développé , e/sudevlope / adj az gelişmiş
sous-développement /sudevlopmañ / nm az gelişmişlik
sous-directeur , trice/sudirektör, tris / nmf müdür yardımcısı
sous-emploi /suzañplua / nm düşük istihdam
sous-entendre /suzañtañdr(õ) / v ima etmek, üstü kapalı anlatmak
sous-entendu , e/suzañtañdü / adj örtülü, kapalı, açıkça belirtilmemiş * nm ima, anıştırma sous-équipé, e/suzekipe / adj donanımı yetersiz
sous-estimer /suzestime / v gereğinden az değer biçmek, küçümsemek
sous-exposer /suzekspoze / v fot. az ışıkla sous-fifre/sufifr(õ) / nm küçük memur
sous-genre /sujañr(õ) / nf alt cins
sous-groupe /sugrup / nm alt grup
sous-jacent , e/sujasañ, añt / adj alttaki