• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Osmanlıca » Türkçe Yukarı
HÜSN-Ü MA'NEVÎ (Hüsn-i ma'nevî) Manevî güzellik. İç güzelliği.

Osmanlıca » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
ESRAR-I HÜSN Ü ÂN Güzelliğin sırları.
HUSN Perhizkârlık, iffet.
HÜSN (Hüsün) Güzellik. İyilik. Eksiksizlik. Cemal ile kemal. (Bak: Celal, Cemal)(Evet mevcudatta sebeb-i muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemal, Bâki-i Hakiki'nin hüsün ve ihsan ve kemalâtının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zaif gölgeleridir; belki cilve-i esmâ-i hüsnânın gölgelerinin gölgeleridir. S.)
HÜSN Ü AŞK Güzellik ve muhabbet: * şeyh Galib'in manzum hikâyesi.
HÜSN Ü KUBH Güzellik ve çirkinlik.
HÜSN-AVER f. Güzelliği çoğaltan. Güzellik veren.
HÜSN-İ TA'BİR Müstehcen veya soğuk bir şeyin güzel ve edebe uygun bir tarzda ifade edilmesi.
HÜSN-Ü ÂDÂB (Hüsn-i âdâb) Güzel ve iyi edeblilik. Güzel terbiye. İslâmi terbiye.
HÜSN-Ü AHLÂK Ahlâk güzelliği.
HÜSN-Ü ÂKİBET İyi netice.
HÜSN-Ü BEYAN Akıcı ve güzel anlatış.
HÜSN-Ü Bİ-BAHANE Kusursuz güzellik. Günahsız mâsum güzellik.
HÜSN-Ü BİLGAYR Dolayısı ile, neticeleri ciheti ile güzel olan.
HÜSN-Ü BİZZAT Kendisi bizzat güzel olan.
HÜSN-Ü DELÂLET Hayırlı. İyi bir başlangıca delâlet.
HÜSN-Ü ENDAM Vücut güzelliği.
HÜSN-Ü HAL İyi hal. Güzel ahlâk.
HÜSN-Ü HAREKET Güzel muamele yapma, iyi muamelede bulunma.
HÜSN-Ü HÂTİME Neticeyi iyi bir halde bitirme. * İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek.
HÜSN-Ü HAYR Hayrın güzelliği