• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
essential to e gerekli

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
essential Dinle! {ə'senʃəl}
  • {A} köklü, esaslı, başlıca, gerekli, zorunlu, esans türünden
  • {N} asıl gerekli şey, esas özellik, esas olan şey
be essential
  • {V} gerekmek
essential oil
  • {N} esans, öz, ruh
essential (s.), (i.) temelli, köklü, asli, esaslı, gerçek, temel, hakiki; önemli, elzem; ruh veya ıtır türünden; (i.) gerekli olan şey, esas. essential character esas mahiyet, asıl sıfat. essential mineral bir kayadaki esas maden essential oil bitkilerden elde edilen uçucu yağ essentially (z.) esasen,esas itibarıyla, zaten, aslında. -est sonek bir veya iki heceli sıfatların enüstünluk derecesini belirten ek.
essential s.
1. asıl, esas, temel, ana.
2. gerekli, zaruri.

i. esas, temel.
essential albuminuria esansiyel albuminüri
essential amino acid esansiyel aminoasit
essential anemia idiopatik anemi
essential es.sen.tial îsen'şıl Sıfat * asıl, esas, temel, ana. * gerekli, zaruri. İsim * esas, temel.
essential temelli, köklü, asli, esaslı, gerçek, temel, hakik
essential zorunlu
essential oil bitkilerden elde edilen uçucu yağ
essential albuminuria esansiyel albuminüri
essential amino acid esansiyel aminoasit
essential anemia idiopatik anemi
essential gerekli
essential şart
essential başlıca
essential esaslı
essential öz